Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Pieniny

W Pieninach możliwe są zejścia zsuwów i małych lawin przy bardzo niestabilnej pokrywie śnieżnej na stokach o nachyleniu przekraczającym 30 stopni.

Większość szlaków jest poprowadzona obszarami wolnymi od zagrożeń. Uwagę szczególnie należy zwrócić na następujących odcinkach szlaków:

-szlak zielony ze Sromowiec Niżnych do Polany Kosarzyska.

-szlak niebieski od ruin Zamku Pienińskiego do Polany Wyrobek (miejsca, gdzie szlak trawersuje strome zbocza Góry Zamkowej i Masywu Trzech Koron)

-rejon Wąwozu Homole oraz Wąwozu Szopczańskiego.

Przypominamy, że rejonem o potencjalnie dużym zagrożeniu jest tzw. Ścieżka Pienińska po stronie słowackiej, szczególnie w rejonie Siedmiu Mnichów oraz północnych stoków Holicy.


Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Podhalańska


Ostatnie komunikaty

brak