UMOWA DOTACJI NR D/391/22/36

2022-12-27

Mobilny zestaw do ratownictwa górskiego realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Koszt kwalifikowany zadania: 1 871 939 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW: 935 970,00 PLN