UMOWA NR 553/2014/Wn-06/NZ-UR-LZ/D O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI

2018-11-29

Zakup 1 sztuki samochodu terenowo-osobowego dla celów ratownictwa górskiego dla Grupy Jurajskiej GOPR - 100%