Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników GOPR

2020-09-17

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.
 

Identyfikator postępowania: 903c11fd-2344-46c1-9165-c101d34b85be

  • ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 17.09.2020 r.
  • siwz - data zamieszczenia: 17.09.2020 r.
  • załącznik nr 1 do siwz - data zamieszczenia: 17.09.2020 r.
  • załączniki nr 2-6 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 17.09.2020 r. 
  • klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 17.09.2020 r.
  • wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 22.09.2020 r.
  • informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 25.09.2020 r.
  • informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia:  28.09.2020 r.
  • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data  zamieszczenia:  01.10.2020 r.