PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ekwipunku dla ratowników GOPR przeznaczonego do użytkowania w trudnych całorocznych warunkach atmosferycznych

2023-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ekwipunku  dla ratowników  GOPR przeznaczonego do użytkowania w trudnych całorocznych  warunkach atmosferycznych znak postępowania: L.dz.153/I/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl  


Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07b63358-3d90-11ee-9aa3-96d3b4440790


Po tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.