Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów czterokołowych 19-10-2020

2020-10-19

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

 
Identyfikator postępowania: 94f4b60f-2314-45a1-bd55-754e84e96327
  1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 19.10.2020 r.
  2. siwz - data zamieszczenia: 19.10.2020 r.
  3. załączniki nr 1-5 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 19.10.2020 r. 
  4. klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 19.10.2020 r.
  5. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 27.10.2020 r.
  6. informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 28.10.2020 r.
  7. ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 06.11.2020 r.