Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdów czterokołowych 28-10-2020

2020-10-28

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

 

Identyfikator postępowania: ab8c1ff9-3b0a-4b24-b03d-4fd10c612304

  1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 28.10.2020 r.
  2. siwz - data zamieszczenia: 28.10.2020 r.
  3. załączniki nr 1-5 do siwz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 28.10.2020 r. 
  4. klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 28.10.2020 r.
  5. wyjaśnienia treści siwz- data zamieszczenia: 03.11.2020 r.
  6. zmiana treści siwz - data zamieszczenia: 03.11.2020 r.
  7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- data zamieszczenia: 03.11.2020 r.
  8. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 09.11.2020 r.
  9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 12.11.2020 r.
  10. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia 19.11.2020 r.