Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów dla celów ratownictwa górskiego

2019-09-04

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: 75615d8c-628e-4914-b62aa609d419aa77

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 04.09.2019 r.
  2. SIWZ - data zamieszczenia:  04.09.2019 r.
  3. Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 04.09.2019 r.
  4. Wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 16.09.2019 r.
  5. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia 07.10.2019 r.
  6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 17.10.2019 r.
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 30.10.2019 r.