Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów terenowo-osobowych

2015-05-25

ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 25.05.2015 r.

siwz- data zamieszczenia: 25.05.2015 r.

wyjaśnienia treści siwz- data zamieszczenia 27.05.2015 r.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: zamieszczono 09.06.2015

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 17.06.2015