Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów terenowo-osobowych 2014

2014-08-11

Ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 11.08.2014

siwz- data zamieszczenia: 11.08.2014

Wyjaśnienia treści siwz- data zamieszczenia 13.08.2014

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: zamieszczono 22.08.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  zamieszczono 27.08.2014