Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu terenowo-osobowego

2014-10-13

Ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 13.10.2014

siwz- data zamieszczenia: 13.10.2014

Wyjaśnienie treści siwz – data zamieszczenia 15.10.2014

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: zamieszczono 23.10.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 30.10.2014