Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu skitourowego dla ratowników GOPR

2014-09-02

Ogłoszenie o zamówieniu-data zamieszczenia 02.09.2014

siwz- data zamieszczenia: 02.09.2014

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: zamieszczono 18.09.2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: zamieszczono 23.09.2014