Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu skiturowego dla ratowników GOPR

2020-08-27

Przetarg nieograniczony na dostawę  sprzętu skiturowego dla ratowników GOPR   

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  dopuszcza się komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami przy użyciu miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail. 

Identyfikator postępowania: baded529-37db-41b2-bf41-327b357bc431 

  1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 27.08.2020 r.
  2. siwz - data zamieszczenia:  27.08.2020 r.
  3. klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 27.08.2020 r.
  4. wyjaśnienia treści siwz  - data zamieszczenia: 04.09.2020 r.
  5. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 10.09.2020 r.
  6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 - data zamieszczenia: 23.09.2020 r.