TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę ekwipunku skitourowego dla ratowników GOPR

2023-09-20

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę ekwipunku skitourowego dla ratowników  GOPR

znak postępowania: L.dz.174/I/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl 

Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec3edee1-56d5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Po tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.