TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę i wdrożenie systemu finansowo – księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPR

2022-09-30

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: 1b9c6d8a-3f94-4cf7-801f-129337d45a4b

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 01.10.2022 r.
  2. Swz - data zamieszczenia: 01.10.2022 r.
  3. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 01.10.2022 r.
  4. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 06.10.2022 r.
  5. Wyjaśnienia swz 2 - data zamieszczenia: 06.10.2022 r.
  6. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 10.10.2022 r. 
  7. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 10.10.2022 r.
  8. Informacja o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia: 11.10.2022 r.
  9. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 18.10.2022 r.