TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę pojazdów czterokołowych #2

2021-07-16

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:


Identyfikator postępowania: a414e385-8828-4963-9050-aaab5f59fafd

  1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 16.07.2021 r.
  2. swz - data zamieszczenia: 16.07.2021 r.
  3. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 16.07.2021 r.
  4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) - data zamieszczenia: 22.07.2021 r.
  5. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia 27.07.2021 r.
  6. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia 27.07.2021 r.
  7. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej: pakiet nr 1, 3, 4 - data zamieszczenia: 10.08.2021 r.
  8. Informacja o unieważnieniu postępowania: pakiet nr 2 - data zamieszczenia: 10.08.2021 r.
  9. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 19.08.2021 r.