TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU ZARZĄDU GŁÓWNEGO GOPR W ZAKOPANEM #2

2023-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na termomodernizację budynku Zarządu Głównego GOPR w Zakopanem

znak postępowania: L.dz.88a/I/2023 odbywa się za pośrednictwem platformy ezamowienia.gov.pl

Wszelkie dokumenty związane z niniejszym postępowaniem znajdują się pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-81fe2de7-f579-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Pod tym adresem będą również zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące toczącego się postępowania.