Zapytanie ofertowe - dostawa komputerów typu laptop na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

2022-09-22

  1. Zapytanie ofertowe - dostawa komputerów typu laptop  na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - data zamieszczenia: 22.09.2022 r.
  2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 17.10.2022 r.