ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA NOSZY DO TRANSPORTU POSZKODOWANYCH NA POTRZEBY GOPR

2022-06-23

Zapytanie ofertowe - dostawa noszy do transportu poszkodowanych na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - data zamieszczenia 23.06.2022 r.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia 05.07.2022 r.