Zapytanie ofertowe- dostawa przyczep do transportu pojazdów służących do ratownictwa górskiego na potrzeby GOPR 

2022-06-06

Zapytanie ofertowe- dostawa przyczep do transportu pojazdów służących do ratownictwa górskiego na potrzeby GOPR - data zamieszczenia : 06.06.2022 r.

Wyjaśnienie treści zaproszenia - data zamieszczenia: 09.06.2022 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 15.06.2022 r.