Zapytanie ofertowe - dostawa przyczep ratowniczych do pojazdów czterokołowych na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

2022-09-16

  1. Zapytanie ofertowe - dostawa przyczep ratowniczych do pojazdów czterokołowych na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - data zamieszczenia: 16.09.2022 r.
  2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 29.09.2022 r.