MEMORIAŁ OLKA OSTROWSKIEGO W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM

2017-02-22

W dniach 17-19 luty 2017 r. w Ustrzykach Górnych i Wetlinie odbył się zorganizowany przez Zarząd Główny GOPR i Grupę Bieszczadzką GOPR Memoriał Olka Ostrowskiego w Narciarstwie Wysokogórskim. Bazą zawodów był Hotel Górski PTTK w Ustrzykach Górnych, gdzie w piątek wieczorem odbyło się uroczyste otwarcie zawodów. Start i meta znajdowały się w Wetlinie, a trasa przebiegała szlakami turystycznymi oraz drogami leśnymi na północnych i północno-zachodnich zboczach Paprotnej i Jawornika. Na starcie,
w pięknej zimowej scenerii, ponad 1 m śniegu, stanęło 64 zawodników reprezentujących Grupy Regionalne GOPR i Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Dwuosobowe zespoły startowały w trzech kategoriach wiekowych liczonych łącznie: do 70 lat, od 70 do 100 lat i powyżej 100 lat oraz w kategorii Grupa Bieszczadzka. Honorowego startu dokonał Piotr Ostrowski, tato tragicznie zmarłego śp. Olka Ostrowskiego. Wszystkie zespoły ukończyły zawody mieszcząc się w limicie czasowym. Najlepszy czas zawodów uzyskał zespół reprezentujący Grupę Podhalańską GOPR w składzie: Szymon Zachwieja, Piotr Stolarczyk. W kategorii „Grupy Bieszczadzkiej” najlepszy czas uzyskał zespół w składzie: Tomasz Ostrowski, Michał Gajewski. Wieczorem w Hotelu Górskim PTTK nastąpiło wręczenie nagród i uroczyste zakończenie zawodów.

Nagrody wręczyli obecni na zawodach Kol. Kol. Jan Łuszczewski Prezes ZG GOPR, Jacek Dębicki Naczelnik GOPR, Krzysztof Szczurek Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR oraz przedstawiciele fundatorów nagród: SALEWA, PZU, TATRA, LG, SATEL, FILMAR FACTORY.

Sponsorami Memoriału Olka Ostrowskiego w Narciarstwie Wysokogórskim byli: PZU, POLKOMTEL, TATRA, SALEWA, PKN ORLEN, TAURON, MERCEDES, SATEL.

Sponsorom, fundatorom nagród, organizatorom, ratownikom Grupy Bieszczadzkiej biorącym udział
w przygotowaniu zawodów serdecznie dziękujemy, bez Was zawody nie miałyby takiej oprawy, atmosfery
i rangi na jaką zasłużył sobie śp. Olek Ostrowski. Podziękowania kierujemy również pod adresem gospodarzy Hotelu Górskiego PTTK. Szczególnie dziękujemy Rodzicom śp. Olka za objęcie zawodów patronatem i ufundowaniem specjalnej nagrody. Wolą organizatorów jest wprowadzenie Memoriału Olka Ostrowskiego w Narciarstwie Wysokogórskim do stałego kalendarza zawodów organizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jacek Dębicki Naczelnik GOPR

wyniki - Memoriał Olka Ostrowskiego 2017