Problem lawinowy: Świeży śnieg

2024-01-17

Mechanizm powstawania lawin jest związany z trwającym lub ostatnim opadem. Wielkość dodatkowego obciążenia działającego na pokrywę jest najważniejszym czynnikiem sprzyjającym wyzwoleniu lawiny.


Co?

Charakterystyka

Problem jest związany z trwającym lub niedawno zakończonym opadem śniegu. Kluczowym czynnikiem jest dodatkowe obciążenie wywierane przez świeżo spadły śnieg na istniejącą pokrywę. Jak istotne jest to obciążenie zależy od wielu czynników, np. temperatury powietrza, wiatru i struktury powierzchni starego śniegu.

Rodzaje lawin
i mechanizm wyzwolenia

  • Lawiny deskowe ze śniegu suchego
  • Lawiny z luźnego śniegu suchego
  • Możliwe lawiny samoistne i wyzwolone przez człowieka

Gdzie?

Rozmieszczenie w terenie

Zwykle na dużym obszarze, niezależnie od wystawy

Umiejscowienie słabej warstwy
w pokrywie

Lawiny deskowe ze śniegu suchego:

Typowo na styku świeżego i starego śniegu lub pomiędzy warstwami świeżego śniegu. Czasami w starej pokrywie. W tym przypadku może to być także problem słabych warstwy w starej pokrywie śnieżnej

Lawiny z luźnego śniegu suchego:

Rozpoczynają się na powierzchni lecz lawina może uruchamiać głębsze warstwy.

Dlaczego?

Cechy wyzwolenia lawiny

Lawiny deskowe ze śniegu suchego:

Rozpad nowych, słabych warstw w świeżym śniegu lub rozpad istniejących słabych warstw (powierzchnia starego śniegu lub poniżej) ze względu na dodatkowe obciążenie związane z opadem

Lawiny z luźnego śniegu suchego:

Brak spójności pomiędzy cząsteczkami świeżego śniegu.

Kiedy?

Okres występowania

Zazwyczaj w czasie opadu i do kilku dni po nim

Co robić?

Rozpoznawanie problemu
w terenie

Problem „świeżego śniegu” jest łatwy do rozpoznania ponieważ jest widoczny na większości obszaru lecz oszacowanie powiązanego z nim zagrożenia może być trudne. Zwróć uwagę czy przekroczona została krytyczna ilość świeżego śniegu i czy występują ślady niedawnych lawin.

Zalecenia dotyczące poruszania

Lawiny deskowe ze śniegu suchego:

Poczekaj aż pokrywa się ustabilizuje i słabe warstwy się wzmocnią.

Lawiny z luźnego śniegu suchego:

Ryzyko strącenia przez niewielkie lawiny jest zwykle większe niż ryzyko zasypania. Weź pod uwagę konsekwencje upadku w stromym/ekstremalnym terenie.