Problem lawinowy: Świeży śnieg

2017-12-21

Mechanizm powstawania lawin jest związany z trwającym lub ostatnim opadem. Wielkość dodatkowego obciążenia działającego na pokrywę jest najważniejszym czynnikiem sprzyjającym wyzwoleniu lawiny.Co?

Charakterystyka

Problem jest związany z trwającym lub ostatnim opadem śniegu. Wielkość zwiększającego się nacisku wywieranego przez nowy śnieg na istniejące przed opadem warstwy śniegu jest kluczowym czynnikiem. Jak istotne jest wrastające obciążenie pokrywy zależne jest od wielu czynników takich jak temperatura i struktura powierzchni starego śniegu.

Spodziewane rodzaje lawin

  • Lawiny deskowe śniegu suchego
  • Lawiny śniegu luźnego powstałe ze śniegu suchego
  • Lawiny samoistne i wywołane przez człowieka

Gdzie?

Rozkład przestrzenny

Zwykle szeroko obecny, często na wszystkich wystawach.

Umiejscowienie słabych warstw
w pokrywie

Zwykle krytycznym obszarem jest powiązanie pomiędzy starą a nową pokrywą, czasami mogą to być warstwy w nowym opadzie lub głębiej w starej pokrywie.

Dlaczego?

Cechy wyzwolenia lawiny

Lawiny deskowe śniegu suchego:

  • Dodatkowe obciążenie związane z opadem na istniejące lub nowo tworzone słabe warstwy

Lawiny śniegu luźnego powstałe ze śniegu suchego:

  • Dodatkowe obciążenie związane z opadem na istniejące lub nowo tworzone słabe warstwy

Kiedy?

Okres występowania

W czasie opadu i do kilku dni po nim

Postępowanie?

Identyfikacja problemu
w terenie

Problem „świeżego śniegu” jest łatwy do rozpoznania . Należy zwrócić uwagę na ilość nowego śniegu i występowanie lawin. Uważaj na delikatne zmiany w pogodzie (np. zmiany w wilgotności) mogące prowadzić do zmiany cech śniegu z opadu.

Zalecenia dotyczące poruszania

Lawiny deskowe śniegu suchego:

Poczekaj aż pokrywa się ustabilizuje

Lawiny śniegu luźnego powstałe ze śniegu suchego:

Ryzyko upadku jest zwykle większe niż ryzyko zasypania. Bierz pod uwagę konsekwencje w stromym terenie