Problem lawinowy: Mokry śnieg

2017-12-21

Mechanizm polega na pojawieniu się lub istotnemu zwiększeniu zawartości płynnej wody w pokrywie śnieżnej pod wpływem opadu deszczu lub operacji słonecznej.Co?

Charakterystyka

Problem jest związany osłabieniem pokrywy pod wpływem obecności płynnej wody. Woda pojawia się w pokrywie w wyniku topnienia śniegu lub opadu deszczu.

Spodziewane rodzaje lawin

  • Lawiny deskowe śniegu mokrego
  • Lawiny śniegu luźnego ze śniegu mokrego
  • Głównie lawiny pochodzenia naturalnego

Gdzie?

Rozkład przestrzenny

Jeżeli głównym czynnikiem pojawienia się wody jest nasłonecznienie rozkład zależy od wystawy i wysokości. Problem pojawia się na wszystkich wystawach gdy przyczyną jest opad deszczu.

Umiejscowienie słabych warstw w pokrywie

W całej pokrywie

Dlaczego?

Cechy wyzwolenia lawiny

Lawiny deskowe śniegu mokrego:

  • Osłabienie wcześniej istniejącej słabej warstwy lub gromadzenie się wody w rejonie połączeń między warstwami
  • W przypadku deszczu występuje również przyrost obciążenia działającego na słabe warstwy

Lawiny śniegu luźnego ze śniegu mokrego:

  • Utrata spójności warstwy śniegu w wyniku zmniejszenia się kohezji pomiędzy kryształami śniegu

Kiedy?

Okres występowania

  • godziny do dni
  • Możliwa gwałtowna utrata stabilności pokrywy
  • Szczególnie ważne gdy woda po raz pierwszy dostaje się w głąb pokrywy i śnieg ulega ogrzaniu do temperatury 0C
  • Naturalnie wyzwolone lawiny mogą być częstsze w konkretnych porach dnia, przykładowo po południu (jeżeli deszcz nie jest dominującym czynnikiem).

Postępowanie?

Identyfikacja problemu
w terenie

Problem mokrego śniegu jest zwykłe łatwy do zaobserwowania. Deszcz, możliwość tworzenia kul śnieżnych, pojawianie się „ślimaków” ze śniegu, małe lawiny/zsuwy deskowe lub lawiny/zsuwy luźnego mokrego śniegu poprzedzają często pojawienie się naturalnych lawin mokrego śniegu. Głęboka penetracja stopą jest też oznaką zwiększonego namakania.

Zalecenia dotyczące poruszania

W przypadku istnienia szreni poranne warunki, po zimnej, bezchmurnej nocy, są zwykle sprzyjające ze względu na zamarzanie. Jeżeli noc była ciepła, niebo zakryte chmurami problem istnieje już od rana. Zwykle opad deszczu na świeży śnieg powoduje niemal natychmiastowe pojawienie się problemu. Podstawową zasadą jest poruszanie się w wyznaczonych godzinach i dobre planowanie trasy. Należy wziąć pod uwagę znane tory lawinowe - lawiniska.