Skala zagrożenia lawinowego według Europejskiego Stowarzyszenia Służb Lawinowych (EAWS - European Avalanche Warning Services)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób

Stopień zagrożenia Symbol Stabilność pokrywy Prawdopodobieństwo zejścia (wyzwolenia) lawiny Zalacenia dla ruchu osób
5. Bardzo wysoki Stopień zagrożenia - 5. Bardzo wysoki Pokrywa śnieżna jest słabo związana i dalece niestabilna. Należy spodziewać się schodzenia licznych samoistnych bardzo dużych*** i często ekstremalnie dużych lawin*** nawet na umiarkowanie stromych stokach*.

Warunki skrajnie niekorzystne (sytuacja katastrofalna).

Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nieobjętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.

4. Wysoki Stopień zagrożenia - 4. Wysoki Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków* jest słabo związana. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym** na wielu stromych stokach*. W niektórych przypadkach należy spodziewać się licznych samoistnych dużych***, a często bardzo dużych lawin***.

Warunki zdecydowanie niekorzystne.
Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków* oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków.

3. Znaczny Stopień zagrożenia - 3. Znaczny Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach* jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym**, w szczególności na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże***, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny*** mogą schodzić samoistnie.

Warunki w znacznej mierze niekorzystne.
Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia i umiejętności oraz posiadania bardzo dużej zdolności do oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków*, szczególnie wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. Konieczne jest zachowanie elementarnych środków bezpieczeństwa.

2. Umiarkowany Stopień zagrożenia - 2. Umiarkowany Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin*** jest mało prawdopodobne.

Częściowo niekorzystne warunki.

Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.

1. Niski Stopień zagrożenia - 1. Niski Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.

Na ogół dogodne warunki.

Należy zachować szczególną ostrożnośc na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.

Ogólne wskazówki na temat stoków, na których występuje tendencja do schodzenia lawin może zawierać komunikat lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).

  • teren średnio stromy: stoki o nachyleniu mniejszym niż 30 stopni
  • teren stromy: stoki o nachyleniu równym, lub większym niż 30 stopni
  • teren ekstremalny, bardzo stromy: obszar o nachyleniu większym niż 40 stopni lub szczególnie niekorzystny ze względu na rzeźbę terenu, pokrycie, bliskość grzbietu

Obciążenie dodatkowe

  • małe: np. pojedynczy narciarz/snowboardzista jadący płynnie bez upadków, mała grupa (2 – 4 osoby) narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach zachowująca należyte odstępy odciążające (minimum 15m), pojedynczy piechur/wspinacz poruszający się na nartach lub rakietach
  • duże: np. pojedynczy piechur/wspinacz , mała grupa narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach śnieżnych nie zachowująca należytych odstępów odciążających, duża grupa narciarzy/osób poruszających się na rakietach (5 i więcej osób), dynamicznie zjeżdżający narciarz/snowboarder, skuter śnieżny, ratrak

Klasyfikacja wielkości lawin

RozmiarNazwaKlasyfikacja toru lawinyPotencjalne szkodyTypowa długość i objętość lawin
1zsuwprzemieszczenie śniegu z minimalnym zagrożeniem zasypania (głównie możliwość spowodowania upadku)stosunkowo mało niebezpieczny dla ludzidługość lawiny < 50 m,
objętość < 100 m3
2małaosiąga koniec stoku może zasypać, zranić lub zabić człowiekadługość lawiny < 100 m,
objętość < 1000 m3
3średniaosiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansie poniżej 50 mmoże zasypać, zniszczyć samochód osobowy,
uszkodzić ciężarówkę, może zburzyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa
długość lawiny < 1000 m,
objętość < 10 000 m3
4dużaosiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansie powyżej 50 m i może osiągnąć dno dolinymoże zasypać i zniszczyć dużą ciężarówkę, pociąg, może niszczyć kilka budynków i fragmenty lasudługość lawiny w granicach 1 - 2 km,
objętość < 100 000 m3
5bardzo dużaosiąga dno dolin, największe znane lawinymoże dokonywać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczeniadługość lawiny około 3 km,
objętość >100 000 m3

Samorzutne schodzenie lawin: lawiny powstałe bez udziału człowieka

Wystawa: kierunek kompasu zgodny z linią spadku stoku