PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę pojazdów czterokołowych typu quad oraz skuterów śnieżnych na potrzeby GOPR

2022-05-02

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: c2beeab5-0ff4-41cb-a4e2-aaf1e915ff67

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 02.05.2022 r.
  2. Swz - data zamieszczenia: 02.05.2022 r.
  3. Załączniki nr 1-5 do swz w wersji edytowalnej, w tym JEDZ - data zamieszczenia: 02.05.2022 r.
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  - data zamieszczenia: 06.05.2022 r.
  5. Zmiana treści swz  - data zamieszczenia: 06.05.2022 r.
  6. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 02.06.2022 r. 
  7. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 02.06.2022 r.
  8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 2 - data zamieszczenia: 14.06.2022 r.
  9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 1 - data zamieszczenia: 21.06.2022 r.
  10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 08.07.2022 r.