PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę samochodów na potrzeby GOPR

2022-08-17

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: a897098c-3f8d-463a-82b6-b1ea0e30f629

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 17.08.2022 r.
 2. Swz - data zamieszczenia: 17.08.2022 r.
 3. Załączniki nr 1-5 do swz w wersji edytowalnej, w tym JEDZ - data zamieszczenia: 17.08.2022 r.
 4. Wyjaśnienia treści swz -  data zamieszczenia: 23.08.2022 r.
 5. Zmiana swz - data zamieszczenia: 23.08.2022 r.
 6. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 23.08.2022 r.
 7. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia-data zamieszczenia: 19.09.2022 r. 
 8. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 19.09.2022 r.
 9. Informacja o unieważnieniu postępowania-pakiet nr 5 - data zamieszczenia: 20.09.2022 r.
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiet nr 4 - data zamieszczenia: 29.09.2022 r.
 11. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-pakiety nr 1-3 - data zamieszczenia: 04.10.2022 r.
 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 21.10.2022 r.