TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę samochodu specjalnego na potrzeby GOPR

2022-10-14

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: efa7ee53-7d69-461b-9228-497a8eb5ed9a

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia:14.10.2022 r.
  2. Swz - data zamieszczenia: 14.10.2022 r.
  3. Załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 14.10.2022 r.
  4. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -  data zamieszczenia: 21.10.2022 r. 
  5. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia:  24.10.2022 r.
  6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 07.11.2022 r. 
  7. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 17.11.2022 r.