TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę urządzeń do radiołączności na potrzeby GOPR

2022-05-24

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: 3e031166-0791-4c19-8a3b-41aa0eb33ac6

 1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia:24.05.2022
 2. swz - data zamieszczenia: 24.05.2022
 3. załączniki nr 1-6 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 24.05.2022 r.
 4. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 31.05.2022 r.
 5. wyjaśnienia treści swz 2 - data zamieszczenia: 02.06.2022 r.
 6. zmiana treści swz - data zamieszczenia: 02.06.2022 r.
 7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- data zamieszczenia: 02.06.2022 r.
 8. informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 08.06.2022 r. 
 9. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 08.06.2022 r.
 10. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 20.06.2022 r.
 11. ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 04.07.2022 r.