TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę urządzeń do radiołączności na potrzeby GOPR

2022-05-24

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: 3e031166-0791-4c19-8a3b-41aa0eb33ac6

  1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia:24.05.2022
  2. swz - data zamieszczenia: 24.05.2022
  3. załączniki nr 1-6 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 24.05.2022 r.
  4. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 31.05.2022 r.
  5. wyjaśnienia treści swz 2 - data zamieszczenia: 02.06.2022 r.
  6. zmiana treści swz - data zamieszczenia: 02.06.2022 r.
  7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- data zamieszczenia: 02.06.2022 r.
  8. informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 08.06.2022 r. 
  9. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 08.06.2022 r.
  10. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 20.06.2022 r.