Skala zagrożenia lawinowego według Europejskiego Stowarzyszenia Służb Lawinowych (EAWS - European Avalanche Warning Services)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób

Stopień zagrożenia Symbol Stabilność pokrywy Prawdopodobieństwo zejścia (wyzwolenia) lawiny Zalacenia dla ruchu osób
5. Bardzo wysoki Stopień zagrożenia - 5. Bardzo wysoki

Pokrywa śnieżna jest na ogół słabo związana i dalece niestabilna.

Istnieje prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia wielu dużych, niejednokrotnie również bardzo dużych lawin, także w terenie umiarkowanie stromym.

Poruszanie się w terenie jest zazwyczaj niemożliwe. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nie objętych zasięgiem zagrożenia lawinowego.

4. Wysoki Stopień zagrożenia - 4. Wysoki

Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków.

Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy małym obciążeniu dodatkowym. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie licznych średnich, a często również dużych lawin.

Warunki zdecydowanie niekorzystne. Poruszanie się wymaga ekstremalnie dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji . Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach średnio stromych stoków oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków.

3. Znaczny Stopień zagrożenia - 3. Znaczny

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach

Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym wszystkim na wskazanych stromych stokach. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin.

Warunki w znacznej mierze niekorzystne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz posiadania bardzo dużej zdolności do lawinoznawczej oceny sytuacji. Należy unikać stromych stoków1 szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.

2. Umiarkowany Stopień zagrożenia - 2. Umiarkowany

Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach na ogół jednak jest związana dobrze.

Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym przede wszystkim na wskazanych stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.

Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach1, oraz na stokach średnio stromych1 szczególnie wskazanych pod względem wystawy i wysokości.

1. Niski Stopień zagrożenia - 1. Niski

Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.

Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.

Ogólne wskazówki na temat stoków, na których występuje tendencja do schodzenia lawin może zawierać komunikat lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).

  • teren średnio stromy: stoki o nachyleniu mniejszym niż 30 stopni
  • teren stromy: stoki o nachyleniu równym, lub większym niż 30 stopni
  • teren ekstremalny, bardzo stromy: obszar o nachyleniu większym niż 40 stopni lub szczególnie niekorzystny ze względu na rzeźbę terenu, pokrycie, bliskość grzbietu

Obciążenie dodatkowe

  • małe: np. pojedynczy narciarz/snowboardzista jadący płynnie bez upadków, mała grupa (2 – 4 osoby) narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach zachowująca należyte odstępy odciążające (minimum 15m), pojedynczy piechur/wspinacz poruszający się na nartach lub rakietach
  • duże: np. pojedynczy piechur/wspinacz , mała grupa narciarzy/osób poruszających się na nartach lub na rakietach śnieżnych nie zachowująca należytych odstępów odciążających, duża grupa narciarzy/osób poruszających się na rakietach (5 i więcej osób), dynamicznie zjeżdżający narciarz/snowboarder, skuter śnieżny, ratrak

Klasyfikacja wielkości lawin

RozmiarNazwaKlasyfikacja toru lawinyPotencjalne szkodyTypowa długość i objętość lawin
1zsuwprzemieszczenie śniegu z minimalnym zagrożeniem zasypania (głównie możliwość spowodowania upadku)stosunkowo mało niebezpieczny dla ludzidługość lawiny < 50 m,
objętość < 100 m3
2małaosiąga koniec stoku może zasypać, zranić lub zabić człowiekadługość lawiny < 100 m,
objętość < 1000 m3
3średniaosiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansie poniżej 50 mmoże zasypać, zniszczyć samochód osobowy,
uszkodzić ciężarówkę, może zburzyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa
długość lawiny < 1000 m,
objętość < 10 000 m3
4dużaosiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansie powyżej 50 m i może osiągnąć dno dolinymoże zasypać i zniszczyć dużą ciężarówkę, pociąg, może niszczyć kilka budynków i fragmenty lasudługość lawiny w granicach 1 - 2 km,
objętość < 100 000 m3
5bardzo dużaosiąga dno dolin, największe znane lawinymoże dokonywać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczeniadługość lawiny około 3 km,
objętość >100 000 m3

Samorzutne schodzenie lawin: lawiny powstałe bez udziału człowieka

Wystawa: kierunek kompasu zgodny z linią spadku stoku