Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Babia Góra

Data i godzina ogłoszenia

2020-01-24 17:23:30

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Zach.-Pn.-Wsch.
Zach.-Pn.-Wsch.

Opis panującej sytuacji

Niewielkie zagrożenie występuje tylko na bardzo stromych stokach, w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu przez wiatr (żleby, kotły, zagłębienia terenu). Na większości obszaru pokrywa stabilizowana przez wystającą roślinność. Terenom z większą ilością śniegu towarzyszą miejsca jego niemal pozbawione. Śnieg przepadający, na powierzchni gruba warstwa szreni przykryta warstwą ok 5 cm śniegu z ostatniego opadu.

Pokrywa śnieżna w patiach szczytowych Babiej Góry ok 60cm. Na znacznej części szlaków panują trudne warunki ze względu na duże oblodzenie.

Na Markowych Szczawinach 50cm śniegu.

Jutro pogodnie, temperatura w partiach szczytowych ok 0C, wiatr do 15km/h zachodni.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.

Zalecenia dla ruchu osób

Na ogół dogodne warunki.

Należy zachować szczególną ostrożnośc na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Beskidzka

Osoba odpowiedzialna

Kozina Tomasz


Ostatnie komunikaty

1. Niski

2020-01-20

1. Niski

2020-01-21

1. Niski

2020-01-22

1. Niski

2020-01-23

1. Niski

2020-01-24