Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Babia Góra

Data i godzina ogłoszenia

2021-04-12 19:22:12

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe umiarkowane
(drugi stopień)

Tendencja
: Wzrost zagrożenia
Wzrost zagrożenia
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Zagrożenie jednolite
Zagrożenie jednolite
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.

 

Opis panującej sytuacji

Zagrożenie lawinowe związane jest głównie z silnym wiatrem, który przez kilka dni transportował śnieg (podczas ostatnich opadów napadało ponad 30cm śniegu) i odkładał go po stronach zawietrznych. Ze względu na zmienne kierunki wiatru depozyty odkładanego śniegu znajdują się na różnych wystawach, głownie w zagłębieniach terenowych, pod przełamaniami terenu. Zwykle przewiany śnieg zgromadzony jest  na niewielkich powierzchniach, większych obszarów należy spodziewać się w żlebach, kotłach i bardzo stromych stokach po północnych stronach masywu ale ze względu na zmienność kierunków wiatru należy zwracać także uwagę na inne wystawy i mikrorzeźbę terenu. Stara pokrywa śnieżna w przeważającej części zbudowana z kryształów w formie ziaren roztopowych oraz zmetamorfizowanego śniegu o drobnych kryształach ogólnie dobrze związanych ze sobą pokryta szrenią. Na jej powierzchni przewiany śnieg, który w wielu miejscach uformował twardszą warstwę zbitego śniegu (tzw. deskę) odłożoną na miększych warstwach.

Pokrywa śnieżna w partiach szczytowych Babiej Góry ok 100 cm, w miejscach nawianych więcej. Na grzbiecie w miejscach wywianych oraz w niższych partiach możliwe oblodzenie.

W nocy i jutro opady śniegu, wiatr północno-wschodni do 35km/h, temperatura w partiach szczytowych -6C na poziomie 1000m ok -3C.

W przypadku wystąpienia prognozowanych opadów śniegu( ok 70cm w ciągu najbliższych kilku dni) zagrożenie lawinowe będzie wzrastać.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej
Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana umiarkowanie.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin*** jest mało prawdopodobne.

Zalecenia dla ruchu osób

Częściowo niekorzystne warunki.

Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Beskidzka

Osoba odpowiedzialna

Kozina Tomasz


Ostatnie komunikaty

2. Umiarkowany

2021-04-08

2. Umiarkowany

2021-04-09

2. Umiarkowany

2021-04-10

2. Umiarkowany

2021-04-11

2. Umiarkowany

2021-04-12