Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Babia Góra

Data i godzina ogłoszenia

2021-03-01 18:54:03

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.
Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Przetrwała słaba warstwa

Mechanizm zagrożenia związany jest z istnieniem w starej pokrywie słabej warstwy zbudowanej zwykle z kryształów szronu wgłębnego, form kanciastych lub zasypanego szronu powierzchniowego.

 

Opis panującej sytuacji

Niewielkie zagrożenie lawinowe występuje w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu, dotyczy to głównie północnych stoków (żleby, kotły, zagłębienia terenowe). Pokrywa śnieżna zbudowana z różnych gatunków śniegu, poprzedzielanych warstwami szreni, w większości dobrze związanych ze sobą. Jedyna nieco słabsza warstwa znajduje się ok 25cm od góry ( CT13).

Pokrywa śnieżna w partiach szczytowych Babiej Góry ok 100 cm, w miejscach nawianych więcej. Na grzbiecie w miejscach wywianych oraz w niższych partiach oblodzenie.

Jutro pogodnie, wiatr północno-zachodni(ok 20 km/h), temperatura w partiach szczytowych ok +3C.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.

Zalecenia dla ruchu osób

Na ogół dogodne warunki.

Należy zachować szczególną ostrożnośc na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Beskidzka

Osoba odpowiedzialna

Kozina Tomasz


Ostatnie komunikaty

2. Umiarkowany

2021-02-25

2. Umiarkowany

2021-02-26

1. Niski

2021-02-27

1. Niski

2021-02-28

1. Niski

2021-03-01