Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Babia Góra

Data i godzina ogłoszenia

2024-02-23 18:16:02

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe umiarkowane
(drugi stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Deski śnieżne utworzone przez wiatr

Deski śnieżne są formowane gdy luźny śnieg z górnych warstw (świeży śnieg lub stary śnieg) jest transportowany i odkładany przez wiatr.

Mokry śnieg

Problem jest związany z osłabieniem pokrywy pod wpływem obecności płynnej wody pochodzącej z topnienia lub opadu deszczu, która przenika pokrywę śnieżną.

Opis panującej sytuacji

Umiarkowane zagrożenie lawinowe występuje na bardzo stromych stokach, w miejscach zwiększonego odłożenia przewianego śniegu pod wpływem bardzo silnego wiatru z kierunku południowo-zachodniego. Lokalnie występujące depozyty w formie sprasowanych desek śnieżnych utworzonych na starej, bardzo twardej warstwie. Zagrożenie dotyczy to głównie żlebów, zagłębień terenowych oraz miejsc za przełamaniami terenu przede wszystkim po północnej stronie masywu. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym nieco pokrywę będzie ocieplenie oraz możliwe niewielkie opady deszczu w niższych partiach Babiej Góry ( od ok 1500m npm ).

Duża zmienność lokalna pokrywy śnieżnej, wzrost wraz ze wzrostem wysokości. Na części obszaru pokrywa stabilizowana przez wystającą roślinność.

W szczytowych partiach Babiej Góry ok 140cm, w miejscach odkładania śniegu przez silny wiatr znacznie więcej. Stała pokrywa śnieżna od ok 1150 m npm, lokalnie znaczne oblodzenie. 

Jutro przejaśnienia, temperatura 0C w partiach szczytowych, na poziomie 1000m npm +4C i możliwe niewielkie opady deszczu, wiatr południowo-zachodni ok 60km/h.

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej
Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana umiarkowanie.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin*** jest mało prawdopodobne.

Zalecenia dla ruchu osób

Częściowo niekorzystne warunki.

Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Beskidzka

Osoba odpowiedzialna

Kozina Tomasz


Ostatnie komunikaty

1. Niski

2024-02-19

1. Niski

2024-02-20

2. Umiarkowany

2024-02-21

2. Umiarkowany

2024-02-22

2. Umiarkowany

2024-02-23