Przetarg nieograniczony na dostawę ekwipunku dla ratowników GOPR #5

2019-09-18

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: b5359d07-5db7-4072-8a07-0d2b395c4bb9

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia 18.09.2019 r.
  2. Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert - data zamieszczenia: 18.09.2019
  3. SIWZ - data zamieszczenia:  18.09.2019 r.
  4. Zał. nr 1 do SIWZ - data zamieszczenia: 18.09.2019 r. 
  5. Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty - data zamieszczenia: 18.09.2019 r. 
  6. Wyjaśnienia treści siwz  -  data zamieszczenia 30.09.2019 r.
  7. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia 08.10.2019 r.
  8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 09.10.2019 r. 
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data zamieszczenia: 21.10.2019 r.