TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę ekwipunku dla ratowników GOPR przeznaczonego do użytkowania w trudnych całorocznych warunkach atmosferycznych

2021-07-22

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:


Identyfikator postępowania: 499cf514-2853-43de-b41c-a9b85ce67b7a

 1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 22.07.2021 r.
 2. swz - data zamieszczenia: 22.07.2021 r.
 3. zał. do swz - poglądowe wzory oznakowania odzieży - data zamieszczenia: 22.07.2021 r.
 4. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 22.07.2021 r.
 5. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia 26.07.2021 r.
 6. wyjaśnienia treści swz-2 - data zamieszczenia 28.07.2021 r.
 7. informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia 30.07.2021 r. 
 8. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia 30.07.2021 r.
 9. informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej: pakiet nr 1,2 - data zamieszczenia 13.08.2021 r.
 10. informacja o unieważnieniu postępowania: pakiet nr 3,4 - data zamieszczenia 13.08.2021 r.
 11. ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 06.09.2021 r.