TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę pojazdów czterokołowych oraz pojazdu sześciokołowego na potrzeby GOPR

2022-09-12

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: d6bbb459-8afe-4257-9c2e-f188efbf0b1d

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 12.09.2022 r.
 2. Swz - data zamieszczenia: 12.09.2022 r.
 3. Załączniki nr 1-6 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 12.09.2022 r.
 4. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 15.09.2022 r.
 5. Zmiana treści swz - data zamieszczenia: 15.09.2022 r.
 6. Aktualny zał. nr 1 w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 15.09.2022 r.
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 15.09.2022 r.
 8. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- data zamieszczenia: 22.09.2022 r. 
 9. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 22.09.2022 r.
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  - data zamieszczenia: 07.10.2022 r.
 11. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 20.10.2022 r.