TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę pojazdów czterokołowych oraz pojazdu sześciokołowego na potrzeby GOPR

2022-09-12

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: d6bbb459-8afe-4257-9c2e-f188efbf0b1d

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 12.09.2022 r.
  2. Swz - data zamieszczenia: 12.09.2022 r.
  3. Załączniki nr 1-6 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 12.09.2022 r.
  4. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 15.09.2022 r.
  5. Zmiana treści swz - data zamieszczenia: 15.09.2022 r.
  6. Aktualny zał. nr 1 w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 15.09.2022 r.
  7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 15.09.2022 r.
  8. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- data zamieszczenia: 22.09.2022 r. 
  9. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 22.09.2022 r.