TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę sprzętu alpinistycznego dla ratowników GOPR

2022-05-18

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: 1761e4f8-f6ce-4789-9801-1a9c612a0c3a

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia:18.05.2022 r.
 2. Swz - data zamieszczenia: 18.05.2022 r.
 3. Kalkulacja cenowa do oferty w exel- zał. nr 1 do swz - data zamieszczenia: 18.05.2022 r.
 4. Załączniki nr 2-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 18.05.2022 r.
 5. Zmiana treści swz- Zmiana treści swz- data zamieszczenia 19.05.2022
 6. AKTUALNA Kalkulacja cenowa do oferty w exel- zał. nr 1 do swz - data zamieszczenia:
  19.05.2022 r.
 7. Wyjaśnienia treści swz- data zamieszczenia: 23.05.2022 r.
 8. Zmiana treści swz 2- data zamieszczenia: 23.05.2022 r.
 9. Aktualna kalkulacja cenowa do oferty - zał. nr 1do swz- data zamieszczenia: 23.05.2022 r.
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- data zamieszczenia: 23.05.2022 r.
 11. Wyjaśnienia treści swz 2- data zamieszczenia: 27.05.2022 r.
 12. Zmiana treści swz 3- data zamieszczenia: 27.05.2022 r.
 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_2- data zamieszczenia: 27.05.2022 r.
 14. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 01.06.2022 r. 
 15. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 01.06.2022 r.
 16. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  - data zamieszczenia: 10.06.2022 r.
 17. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 04.07.2022 r.