Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2021-04-12 17:14:03

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.
Pn.Zach.-Pn.-Pn.Wsch.

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Mokry śnieg

Mechanizm polega na pojawieniu się lub istotnemu zwiększeniu zawartości płynnej wody w pokrywie śnieżnej pod wpływem opadu deszczu lub operacji słonecznej.

 

Opis panującej sytuacji

Niskie zagrożenie lawinowe obejmuje przede wszystkim miejsca przy górnych partiach grzbietów z uformowanymi depozytami nawianego śniegu na wystawach północnych i północno-wschodnich, gdzie wcześniej wiejące wiatry odłożyły go w znacznej ilości. Ze względu na wysokie temperatury w pokrywie można spodziewać się wody, zwiększonej plastyczności śniegu i wzrostu naprężeń. Na obecną chwilę warstwy w ogólnej pokrywie są dobrze związane i tworzą stabilny monolit. W paśmie połonin występuje zmienna, nierównomierna pokrywa śnieżna kształtująca się przedziale 0 ÷ 140 cm. Stoki o wystawach południowych oraz grzbiety połonin na znacznym obszarze pozbawione są pokrywy śnieżnej. Na części obszaru pokrywa stabilizowana przez nieprzykrytą roślinność.

Najbliższa doba pochmurna z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura do 4°C w wyższych partiach. Wiatr północny około 30 km/h, mogący zyskiwać na sile w godzinach popołudniowych.

Informacje o szlakach turystycznych na stronie https://www.bdpn.pl

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.

Zalecenia dla ruchu osób

Na ogół dogodne warunki.

Należy zachować szczególną ostrożnośc na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Koza Jan


Ostatnie komunikaty

2. Umiarkowany

2021-04-08

2. Umiarkowany

2021-04-09

2. Umiarkowany

2021-04-10

1. Niski

2021-04-11

1. Niski

2021-04-12