Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2022-01-25 17:27:35

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe umiarkowane
(drugi stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Zagrożenie jednolite
Zagrożenie jednolite
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.

 

Opis panującej sytuacji

Zagrożenie lawinowe występuje lokalnie, na stromych stokach, gdzie na skutek intensywnych opadów śniegu i silnie wiejącego wiatru utworzyły się depozyty sprasowanego śniegu w postaci desek, które są słabo związane z podłożem. Miejsc takich należy się spodziewać głównie za przełamaniami terenu, oraz w formacjach wklęsłych /leje, jary/. Duża część śniegu została zwiana do lasu.  Ze względu na zmienne kierunki wiatru miejsc niebezpiecznych należy się spodziewać na różnych wystawach. W wyższych partiach grubość pokrywy wynosi między 60 a 120 cm, w miejscach nawianych znacznie więcej (miejscami ponad 200 cm).

Jutro prognozowane słabe opady śniegu, wiatr północny i północno-wschodni do 35 km/h, temperatury w ciągu dnia w granicach -7°C. 

Więcej informacji o szlakach turystycznych na stronie https://www.bdpn.pl

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej
Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana umiarkowanie.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin*** jest mało prawdopodobne.

Zalecenia dla ruchu osób

Częściowo niekorzystne warunki.

Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Jędrusiak Tomasz


Ostatnie komunikaty

1. Niski

2022-01-21

2. Umiarkowany

2022-01-22

2. Umiarkowany

2022-01-23

2. Umiarkowany

2022-01-24

2. Umiarkowany

2022-01-25