Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2021-03-01 18:04:49

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Uwaga!!! Wzrost zagrożenia wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.

 

Opis panującej sytuacji

Opad śniegu z ostatnich 48 godzin spowodował lekki przyrost pokrywy śnieżnej, śnieg został odłożony na stoki zawietrzne i sprasowany w postaci desek śnieżnych o grubości ok. 10-15 cm na twardym podłożu. Zagrożenie lawinowe występuje na stromych stokach zawietrznych o wystawie N-NE w zagłębieniach terenowych oraz w miejscach zmagazynowania większej ilości śniegu (jary, leje). Pokrywa śnieżna zbudowana z kilku wyraźnych warstw dobrze ze sobą związanych, na powierzchni niewielka warstwa śniegu świeżego, na której miejscami utworzyła się 5mm warstewka szreni łamliwej. W paśmie połonin występuje zmienna, nierównomierna pokrywa śnieżna kształtująca się przedziale 20 ÷ 80 cm, w miejscach nawianych znacznie więcej. Stoki o południowej wystawie częściowo wytopione. 

Jutrzejszy dzień pogodny z dodatnimi temperaturami w wyższych partiach gór, wiatr z kierunku północno-zachodniego do 40 km/h. Na najbliższe kilka dni prognozowana odwilż.

Informacje o szlakach turystycznych na stronie https://www.bdpn.pl

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.

Zalecenia dla ruchu osób

Na ogół dogodne warunki.

Należy zachować szczególną ostrożnośc na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Kawalec Arkadiusz


Ostatnie komunikaty

1. Niski

2021-02-25

1. Niski

2021-02-26

1. Niski

2021-02-27

1. Niski

2021-02-28

1. Niski

2021-03-01