Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego

Rejon

Bieszczady

Data i godzina ogłoszenia

2021-01-24 17:04:43

Ogłoszony stopień zagrożenia lawinowego

Zagrożenie lawinowe niskie
(pierwszy stopień)

Tendencja
: Brak zmian
Brak zmian
Szczególnie niebezpieczna wystawa
Szczególnie niebezpieczna wystawa: Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Pn.-Pn.Wsch.-Wsch.
Powód: Działalność wiatru

Główne problemy lawinowe (mechanizmy powstawania zagrożenia):

Śnieg przetransportowany przez wiatr

Mechanizm jest związany z przenoszeniem śniegu przez wiatr, zarówno w czasie opadu jak i tylko śniegu już spadłego.

Świeży śnieg

Mechanizm powstawania lawin jest związany z trwającym lub ostatnim opadem. Wielkość dodatkowego obciążenia działającego na pokrywę jest najważniejszym czynnikiem sprzyjającym wyzwoleniu lawiny.

Opis panującej sytuacji

Niewielkie zagrożenie lawinowe występuje na stromych i bardzo stromych stokach o wystawie północnej i północno-wschodniej w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu z poprzednich opadów (jary, zagłębienia terenowe, przełamania terenu). Na wskutek ciepłych wiatrów i dodatnich temperatur stoki o wystawie południowej częściowo wytopione i wywiane do gruntu. W grzbietowych partiach pokrywa zmienna, kształtująca się w granicach od 10 do 30 cm, w miejscach nawianych więcej. Najbliższa doba z prognozowanymi opadami śniegu ok. 20 cm, temperatury -2°C i zmiennym wiatrem z kierunków S/NW/W do 60 km/h. 

Informacje o szlakach turystycznych na https://www.bdpn.pl

Opis ogłoszonego stopnia zagrożenia wg skali

Stabilność pokrywy śnieżnej
Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna.

Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***.

Zalecenia dla ruchu osób

Na ogół dogodne warunki.

Należy zachować szczególną ostrożnośc na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*.


Komunikat ważny do ogłoszenia następnego, szacunkowo nie dłużej niż 24h.

Odpowiedzialna Grupa GOPR

Grupa Bieszczadzka

Osoba odpowiedzialna

Kawalec Arkadiusz


Ostatnie komunikaty

1. Niski

2021-01-19

1. Niski

2021-01-20

2. Umiarkowany

2021-01-21

2. Umiarkowany

2021-01-22

2. Umiarkowany

2021-01-23