TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na dostawę samochodów na potrzeby GOPR

2021-07-01

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:


Identyfikator postępowania: 2167f5ca-a3cb-4484-85c0-a138e7526a23

 1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 01.07.2021 r.
 2. swz - data zamieszczenia: 01.07.2021 r.
 3. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 01.07.2021 r.
 4. wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 12.07.2020 r.
 5. zmiana treści swz - data zamieszczenia: 13.07.2021 r.
 6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 13.07.2021 r.
 7. aktualny załącznik nr 1 do swz w wersji edytowalnej dot. pakiet nr 1-3- data zamieszczenia: 13.07.2021 r.
 8. wyjaśnienia treści swz 2 - data zamieszczenia: 15.07.2021 r.
 9. zmiana treści swz 2 - data zamieszczenia: 19.07.2021 r.
 10. zał. nr 1 do swz pakiet nr 4 wersja edytowalna - data zamieszczenia: 19.07.2021 r.
 11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - data zamieszczenia: 19.07.2021 r.
 12. informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 23.07.2021 r.
 13. informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 23.07.2021 r.
 14. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia 30.07.2021 r.
 15. ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia 18.08.2021 r.