TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI na zakup i wdrożenie systemu finansowo – księgowego i kadrowo-płacowego na potrzeby GOPR

2022-10-18

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

Identyfikator postępowania: 6525b3c3-b99a-47d6-ba82-eadfa2844dec

 1. ogłoszenie o zamówieniu - data zamieszczenia: 18.10.2022 r.
 2. swz - data zamieszczenia: 18.10.2022 r.
 3. załączniki nr 1-4 do swz w wersji edytowalnej - data zamieszczenia: 18.10.2022 r.
 4. Wyjaśnienia treści swz - data zamieszczenia: 21.10.2022 r.
 5. Wyjaśnienia tresci swz 2 -  data zamieszczenia: 24.10.2022 r.
 6. Zmiana treści swz - data zamieszczenia: 24.10.2022 r.
 7. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu -  data zamieszczenia: 24.10.2022 r.
 8. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - data zamieszczenia: 28.10.2022 r. 
 9. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 28.10.2022 r.
 10. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - data zamieszczenia: 10.11.2022 r. 
 11. Ogłoszenie o wyniku postępowania - data zamieszczenia: 18.11.2022 r.